งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

ผู้แต่ง /ผู้แปล :      ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

Barcode :            9789742892081

ISBN :                    9789742892081

ปีพิมพ์ :                   1 / 2551

ขนาด (w x h) :   175 x 245 mm.

ปก /จำนวนหน้า :  ปกแข็ง / 407 หน้า

ราคาปก :                615.00 บาท

ซื้อได้ที่:                  ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด และ บีทูเอสทุกสาขา หากไม่มีวางที่ชั้น สั่งได้ครับ 

 

 

 

คำนิยม  (พระวินิจฉัย) โดย  ม.จ. ภีศเดช รัชนี    ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

           ผู้เขียนและคณะจัดทำมีความตั้งใจรวบรวมเขียน และจัดทำหนังสือเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550โดยใช้เวลาเขียนหนังสือเล่มนี้ และถ่ายภาพของว่านมาประกอบ เป็นระยะเวลานานพอสมควร ได้ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานสำนักพิมพ์บ้านและสวน โดยการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญสาขาพฤกษศาสตร์ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียด ทั้งชื่อสามัญของว่าน ชื่อวิทยาศาสตร์อันเป็นชื่อกลางของว่าน หนังสือเล่มนี้ยังมีรูปว่านประกอบคำบรรยายลักษณะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราวความเชื่อทั้งทางสรรพคุณของว่านในฐานะที่เป็นสิ่งมีประโยชน์ทางกาย คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่หยิบฉวยได้ง่าย และเรื่องราวตามความเชื่อในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยมาแต่โบราณ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิจัยถึงประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อสืบสานนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า อันเป็นการดำรงเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และภาคภูมิใจสืบไป  หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์ แก่โรงเรียน สถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

signature 01

(ม.จ. ภีศเดช รัชนี)

ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

วงศ์ของว่าน :