งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

หนังสือว่าน

16832285_1316387645048452_7462519432731674462_n

ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)

หนังสือผมเขียนเองครับ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4
คำนิยม(วินิจฉัย)โดย มจ ภีศเดช รัชนี
” ผู้เขียนและคณะจัดทำมีความตั้งใจรวบรวมเขียน และจัดทำหนังสือเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550โดยใช้เวลาเขียนหนังสือเล่มนี้ และถ่ายภาพของว่านมาประกอบ เป็นระยะเวลานานพอสมควร ได้ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานสำนักพิมพ์บ้านและสวน โดยการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญสาขาพฤกษศาสตร์ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียด ทั้งชื่อสามัญของว่าน ชื่อวิทยาศาสตร์อันเป็นชื่อกลางของว่าน หนังสือเล่มนี้ยังมีรูปว่านประกอบคำบรรยายลักษณะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราวความเชื่อทั้งทางสรรพคุณของว่านในฐานะที่เป็นสิ่งมีประโยชน์ทางกาย คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่หยิบฉวยได้ง่าย และเรื่องราวตามความเชื่อในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยมาแต่โบราณ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิจัยถึงประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า อันเป็นการดำรงเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และภาคภูมิใจสืบไป หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์ แก่โรงเรียน สถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไป”

ท่านที่ต้องการศึกษาและอนุรักษ์ หาหนังสือได้ที่ นายอินทร์ ซีเอ็ด บีทูเอส ทั่วประเทศ

ว่านแท้ว่านปลอมและว่านนอกกบิลว่าน-ssbedu.com-7

ตำราพฤกษาวิเศษว่านยา เล่ม 1

เป็นตำราว่านที่เรียบเรียงจากตำราว่านยุคเก่าทั้ง 13 เล่ม โดยรวบรวมรายชื่อว่านจากตำรา และตีความ จนครบทุกต้น พร้อมทั้งระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และมีรูปประกอบอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงที่มาของว่าน วิธีปลูกว่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งวิชาว่านที่แท้จริง และเป็นพื้นฐานในการศึกษาตำราพฤกษาวิเศษว่านยา เล่ม 2 และ 3 ต่อไป

รูปแบบหนังสือ เป็นสำเนาขาว-ดำ เข้าเล่มปกแข็งแบบวิทยานิพนธ์ เฉพาะเนื้อหา มี 508 หน้า ตัวเล่ม ขนาดกระดาษ A4 และหนา 3.5 ซม. (รูปแบบปกอาจจะมีการปรับปรุงเพื่อความสวยงาม ซึ่งอาจจะต่างจากเล่มที่อยู่ในรูปก็ได้ครับ)

จำหน่ายราคาเล่มละ 1,000 บาท รวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้ว

เนื่องจากเป็นหนังสือทำเอง ต้นทุนเลยค่อนข้างสูงตกเล่มละ 500 บาท หักค่าส่งแล้ว เหลือเป็นค่าเขียนนิดหน่อยเองครับ

หนังสือจะทำตามจำนวนที่สั่งมาเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจจะช้าหน่อย ประมาณ 1-2 อาทิตย์ (แล้วแต่ว่า ร้านเข้าเล่มช่วงนั้น มีงานมากหรือน้อยครับ)

สนใจติดต่อที่ นพคุณ คุมา 081-9500436

https://www.facebook.com/nop.warnthai?fref=ts (นพคุณ ว่านไทย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :