งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

admin

Page 1 of 41234

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ บ้านไทย และรูปว่านต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/BanVanThai

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ บ้านไทยได้ที่ http://www.facebook.com/BanVanThai

ว่าน หัวร้อยรู

ชื่อว่าน:  ว่าน หัวร้อยรู

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Hydnophytum formicarum Jack

วงศ์ของ ว่าน:  RUBIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กระเช้าผีมด(สุราษฎร์ฯ), คาลูปูตาลิมา(มาเลฯปัตตานี), ปุ่มเป้า(ตราด), ร้อยรู(ปัตตานี), หัวร้อยรู(ภาคกลาง)

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน หอมแดง

ชื่อ ว่าน:  ว่าน หอมแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Eleutherine plamifolia (L.) Merr.

วงศ์ของ ว่าน:  IRIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  บ่อเจอ เพาะบีเบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ว่าน หมาก(เหนือ), ว่าน เพลาะ(เชียงใหม่), ว่าน หอมแดง(ภาคกลาง)

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน แสงอาทิตย์

ชื่อว่าน:  ว่าน แสงอาทิตย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน :

วงศ์ของ ว่าน :

ชื่ออื่นๆ:

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 1 of 41234

วงศ์ของว่าน :