งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

rutwanthai

rutwanthai

Page 1 of 2912345...1020...Last »

ว่านธรณีเย็น

ว่านธรณีเย็น Peliosanthes sp.

ลักษณะ ลำต้นเป็นกอ รากเป็นฝอยคล้ายรากหญ้าคา ก้านเล็กยาว ใบคล้ายใบขมิ้นชัน แต่เล็กกว่า แต่ใบมีลายเส้นสากเหมือนใบหอมแดง ใบสีเขียวคล้ำ
สรรพคุณ ทางศิริมงคล ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล
หมายเหตุ ว่านนี้บางท้องถิ่น เรียก นางแลว ลิงแลว
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 64

ว่านธรณีสาร

ว่านธรณีสาร Phyllanthus pulcher Wall. ex Mull.Arg.

ลักษณะ ลำต้นสูงประมาณ 2-3 ฟุต แผ่ที่ยอด คล้ายต้นกระทืบยอด ใบเล็กกลมรีคล้ายใบมะยม ขนาดเท่าใบแคแตกออกจากปลายต้นบานน่าดู มีดอกเล็กๆ สีแดง ห้อยอยู่ตามใต้ท้องใบ เป็นราวคู่กันจนถึงปลายใบ ดูคล้ายลูกใต้ใบ
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้เป็นยา เอาใบบดเป็นผง ผสมกับพิมเสนพอสมควร กวาดเด็กแก้ตัวร้อน แก้พิษตาลทรางของเด็ก เป็นยาขับลมในลำไส้
ทางคุ้มครอง เอาใบใช้ประพรมน้ำมนต์ธรณีสาร เป็นศิริมงคล แก้เสนียดจัญไร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 133-134
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 172
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 972-973

ว่านเทพรำลึก

ว่านเทพรำลึก Curcuma parviflora Wall.

ลักษณะ หัวเหมือนหญ้าคา เล็กยาวเลื้อยออกไป เนื้อในหัวเหมือนสีปูนแห้ง ต้นเหมือนขมิ้นแต่เล็กกว่า ดอกเหมือนดอกกระเจียวสีขาวและสีเขียวสลับกัน
สรรพคุณ ทางคงกระพันชาตรี และทางเมตตามหาเสน่ห์ ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล ถ้าเอาหัวพกติดตัวไปหาลาภผลให้เสก “นะชาลีติ พุทธะสังมี มะอะอุฯ” 3 จบ ถ้าใช้เป็นคงกระพัน โดยกินหัวว่าน ก่อนกินเสกด้วย “นะโมพุทธายะฯ” 3 จบ
หมายเหตุ ว่านนี้จะคล้ายกับ ว่านฟ้าแลบ ต่างกันแต่ ว่านเทพรำลึก ดอกจะมีกลิ่นหอม อันเป็นเอกลักษณ์ของว่านตระกูลเทพ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 84
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 9
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 171
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 75
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 21
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 971

ว่านเทพรำพึง

ว่านเทพรำพึง Curcuma parviflora Wall.

ลักษณะ ใบสีเขียวเล็กกว่าขมิ้น หัวเป็นไหล เมื่อแทงหน่อใหม่ๆ มีสีแดงเรื่อๆ ดอกเป็นสีเขียวเป็นชั้นๆ ตัวดอกสีขาว ส่วนเกษรสีเหลือง มีกลิ่นหอมดังกลิ่นน้ำมันดิน เนื้อของหัวสีขาวเรื่อๆ
สรรพคุณ ทางเมตตามหาเสน่ห์ ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล เป็นยอดว่านประเภทเสน่ห์เมตตามหานิยม
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 28
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 971

Page 1 of 2912345...1020...Last »

วงศ์ของว่าน :