งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

AMARYLLIDACEAE

Page 1 of 212

ว่าน กุมารทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกุมารทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Haemanthus multiforus (Tratt.) Martyn.

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านกระทุ่ม ว่านตะกร้อ(เหนือ) ว่านแสงอาทิตย์(กรุงเทพฯ)

Continue reading

ว่าน กวักแม่ทองใบ

ชื่อว่าน:  ว่านกวักแม่ทองใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Hymenocalis sp.

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านกวักใบพาย กวักทองใบ

 

Continue reading

ว่าน กวักพุทธเจ้าหลวง

ชื่อว่าน:  ว่าน กวักพุทธเจ้าหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eucharis grandiflora Planch

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

Continue reading

ว่าน กวักนางพญามหาเศรษฐี

ชื่อว่าน:  ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eucharis grandiflora Planch

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

Page 1 of 212

วงศ์ของว่าน :