งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

EUPHORBIACEAE

ว่าน ธรณีสาร

ชื่อว่าน:  ว่าน ธรณีสาร

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Phyllanthus pulcher,  Wall. Ex Mull.Arg.

วงศ์ของ ว่าน:  EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  มะขามป้อมดิน  (เชียงใหม่) ,  เสนียด,  ว่าน ธรณีสาร (ไทย) แดงครีบยอด(สุราษฎร์ฯ)

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

วงศ์ของว่าน :