งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

IRIDACEAE

ว่าน หอมแดง

ชื่อ ว่าน:  ว่าน หอมแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Eleutherine plamifolia (L.) Merr.

วงศ์ของ ว่าน:  IRIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  บ่อเจอ เพาะบีเบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ว่าน หมาก(เหนือ), ว่าน เพลาะ(เชียงใหม่), ว่าน หอมแดง(ภาคกลาง)

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

วงศ์ของว่าน :