งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

MARANTACEAE

ว่าน กีบแรด

ชื่อว่าน:  ว่านกีบแรด

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Angiopteris evecta Hoffm.

วงศ์ของว่าน:  MARATTIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กีบม้าลม(ภาคเหนือ) กีบแรด(แพร่) ดูกู(มาเลเซีย) ว่านกีบม้า(ภาคกลาง)

 

Continue reading

ว่าน เสน์ห์ขุนแผน

ชื่อว่าน:  ว่าน เสน์ห์ขุนแผน

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Calathea majestica M.Kenn.CU.RoseoLineata.

วงศ์ของ ว่าน:  MARANTACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่าน ขุนแผน ว่าน สามกษัตริย์

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

วงศ์ของว่าน :