งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

POLYPODIACEAE

ว่าน กระแตไต่ไม้

ชื่อว่าน:  ว่านกระแตไต่ไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Drynaria  quercifolia(L.) J. Sm

วงศ์ของว่าน:  POLYPODIACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

วงศ์ของว่าน :