งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

RUBIACEAE

ว่าน หัวร้อยรู

ชื่อว่าน:  ว่าน หัวร้อยรู

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Hydnophytum formicarum Jack

วงศ์ของ ว่าน:  RUBIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กระเช้าผีมด(สุราษฎร์ฯ), คาลูปูตาลิมา(มาเลฯปัตตานี), ปุ่มเป้า(ตราด), ร้อยรู(ปัตตานี), หัวร้อยรู(ภาคกลาง)

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

วงศ์ของว่าน :