งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

THUNBERGIACEAE

ว่าน รางจืดเถาว์

ชื่อว่าน:  ว่าน รางจืดเถาว์ / ว่าน รางจืดเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Thunbergia laurifolia Linn.

วงศ์ของว่าน:  THUNBERGIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กำลังช้างเผือก ยาเขียว เครือเขาเขียว ขอบชะนาง รางจืด(ภาคกลาง) คาย รางเย็น(ยะลา) ดุเหว่า(ปัตตานี) พอหน่อเตอ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ย่ำ แย้ แอดแอ(เพชรบูรณ์)

อ่านเพิ่มเติม [...]

วงศ์ของว่าน :