งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

กงจักรพระอินทร์

กงจักรพระอินทร์ Curcuma aeruginosa Roxb.

ลักษณะ ต้น และใบคล้ายต้นขมิ้น เนื้อในหัวมีสีเหลืองอมเขียว
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้รักษาโรคทางตา โดยนำหัวว่านมาปอก แล้วปิ้งไฟพอเกรียม ดองกับสุรา หมกข้าวเปลือกไว้สามคืน แล้วจึงคั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้หยอดตา เป็นยาแก้ปวดท้อง ลงท้อง จุกเสียดแน่น แก้ธาตุพิการ ให้เอาหัวว่านมาฝนกับน้ำสุราเป็นกระสายรับประทาน
ทางคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด และเมตตามหานิยม โดยนำหัวมาติดตัวหรือกิน เสกด้วย “อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ จะพะกะสะ พุทธะสังมิ” ตามกำลังวัน
หมายเหตุ ว่านนี้ น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านฉัตรพระอินทร์ หรือ ว่านฉัตรพระพรหม
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 125
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 45-46
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 56
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 77-78 เรียก ว่านจักรพระอินทร์
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 113
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 946

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :