งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

กำบังไพร

ว่านกำบังไพร Kaempferia sp.

ลักษณะ ต้น ใบ หัว เหมือนเปราะ แต่กลิ่นไม่เหมือนเปราะ ใบใหญ่กว่าเปราะมาก หน้าใบสีเขียวเข้ม มีลายแซมขาวคล้ายพรายปรอท ท้องใบมีสีแดงแซม
สรรพคุณ ทางคุ้มครอง ปลูกกับบ้านเป็นศิริมงคล ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ไม่ให้มาแผ้วพาน
หมายเหตุ ว่านนี้บางทีจะเขียนว่า ว่านกำบังภัย
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :