งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ปลาไหลขาว

ปลาไหลขาว  Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  คล้ายขมิ้นอ้อย  เนื้อในหัวสีขาว  มีกลิ่นหอมเย็น

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เอาเกลือตัวผู้สามเม็ดโขลกกับหัวว่านนี้  อมแก้ปวดฟัน  เหงือกบวม  ลำมะนาด  แก้ฟันผุ  หรือหัวว่านตำให้ละเอียดผสมกับน้ำเกลือ  และน้ำหน่อไม้ดอง  อมก่อนเข้านอนวันละหนึ่งครั้ง  ตัวลำมะนาดและแมงกินฟันจะหายสิ้น

หมายเหตุ  ว่านนี้นิยมเรียกว่า  ว่านปลาไหลเผือก

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  29

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  34-35

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  32

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  13  เรียก  ว่านปลาไหลเผือก

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  42

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  209

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  36

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :