งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านปลาไหลเหลือง

ปลาไหลเหลือง   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  คล้ายขมิ้นอ้อย  หัวมีสีเหลืองอ่อน  กลิ่นหอมเย็น  รสไม่ฉุนร้อน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้ในทางถูกยาเบื่อเมาต่างๆ  และลมเพลมพัด  ฝนทาผสมน้ำเย็น  ถ้าถูกพิษเห็ดหอยและแมลงต่างๆ  ทำให้เกิดอาการคลื่นเหียนเมา  รากเขียวรากเหลือง  ฝนว่านนี้น้ำร้อนใส่พิมเสนสัก 5-6 เกล็ด  กินหาย

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  28

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  33

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  33

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  14-15

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  42

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  212

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  36

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  37

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :