งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ปัดตลอด

ปัดตลอด   Curcuma  sp.

ลักษณะ หัวเล็กเหมือนว่านขอทอง  แต่ไม่เกาะกันเป็นกลุ่ม  หัวเลื้อยไปยาวเหมือนรากหญ้าคา  และหัวเป็นข้อๆ  ใบเหมือนขมิ้นขาว

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  ใช้ตำเป็นผงมีคุณในทางเสน่ห์มหานิยม  และคงกระพันชาตรีด้วย   ถ้าอยากรู้ว่าเป็นว่านแท้หรือไม่  ให้เอาหัวว่านมาตัดหัวตัดท้ายยาวประมาณ 4 นิ้ว  เอาปูนทาข้างหนึ่ง  อีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ทาจะพลอยแดงไปด้วยทันที  จึงจะเป็นของแท้

ในตำราว่านกล่าวว่า  ถ้าผู้ใดหาว่านทั้งสามดังต่อไปนี้  คือ  ว่านขมิ้นขาว 1  ว่านปัดตลอด 1  ว่านเต่า 1 ไพรดำ 1  เมื่อครบแล้ว  เอาหัวว่านทั้งสามใส่ครกตำผสมกัน  ตั้งเคี่ยวเป็นน้ำมันสำหรับทาตา  หรือใช้ในสิ่งที่เราพึงประสงค์สิ่งใด  ย่อมได้สำเร็จดังประสงค์ทุกประการ  ในการนี้ต้องทำการเสกว่านด้วยคาถา“ชินบัญชรฯ”  ครั้งละ 108 คาบ  และถ้ายิ่งได้สวดคาถานี้ทุกวันตลอดไตรมาส  จึงจะเป็นพิธีที่เสร็จสมบูรณ์ตามตำรา  สามารถประสิทธิ์ประสาทตามความปรารถนาของเจ้าของว่านทุกประการ

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้เป็นคนละต้นกับ  ว่านขมิ้นขาว  ขมิ้นแดง (ปัดตลอด)  ว่านต้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณลำปาง  ปาซิโร  จังหวัดศรีสะเกษ

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  13

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  205-206

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :