งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

พญาการเวก

พญาการเวก   Amomum  xanthioides  Wall.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  ดังต้นข่า  แต่หัวเล็กกว่าข่าเล็กน้อย  ลำต้นจะอวบกว่าข่า  เป็นมันทั้งต้นและใบ  สีอ่อนกว่าข่า  แต่มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นว่านสาวหลง

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  เป็นว่านชั้นเดียวกับว่านสาวหลง  ใช้ในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้าเป็นศิริมงคลยิ่งนัก

หมายเหตุ  ว่านนี้เป็นสมุนไพร  เรียกว่า  เร่วใหญ่

พบในตำราของ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :