งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกระชายขาว

กระชายขาว Kaempferia parviflora Wall. ex Baker

ลักษณะ ต้น ใบ และหัว เหมือนกับกระชาย แต่หัวเป็นปุ่มไม่เหมือนกับกระชายทั่วไป เนื้อในหัวเป็นสีขาว หรือ สีขาวปนสีม่วงอ่อนๆ หรือ สีขาวขอบเขียวนิดๆ ไม่เหมือนกัน สุดแล้วแต่อากาศ และชนิดดินที่ใช้ปลูก
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยาแก้บิด ผสมกับสุราหรือน้ำร้อนกินแก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ป่วง และแก้ลมทุกชนิด ตำเป็นผงกินกับน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ ใช้ผงกวาดเด็กแก้ตาลทรางดีนัก แก้มดลูกพิการ ให้ต้มกับน้ำกิน แก้โรคตาทุกชนิด เอาหัวนั้นมาปิ้งไฟนิดหน่อย แล้วดองสุรา หมกข้าวเปลือกไว้สามคืน แล้วคั้นเอาน้ำมาหยอดแก้โรคตาดังกล่าว หัวกินแก้ลมทุกชนิด แก้บิด แก้ท้องเดิน
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้เรียกอีกชื่อว่า กระชายหอม
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 69-70 เรียก กระชายดำ กระชายขาว
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 939

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :