งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกวักหงสา

ว่านกวักหงสา Hymenocallis speciosa Salisb.

ลักษณะ ต้นและใบสีเขียว ใบเหมือนใบพาย ปลายใบแหลมหนาเหมือนใบพาย กาบหุ้มทั้งหัวและลำต้น ดอกสีขาว หัวผ่าออกเนื้อในสีขาว หัวลักษณะกลม
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้าน เป็นศิริมงคล และเมตตามหานิยม มีโชคลาภอยู่มิขาด ทำให้เจ้าของว่านมีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้น ปลูกไว้ที่ร้านค้าขายดีนัก
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านหงสาไทย ว่านมหาลาภ ว่านเศรษฐีใบพาย ว่านนางกวักทอง
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 18
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 1002 เรียก ว่านมหาลาภอีกชนิดหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :