งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด / ขมิ้นแดง

ขมิ้นแดง Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นเหมือนขมิ้นขาว แต่สีของลำต้นและหัวมีสีแดงคล้ำเล็กน้อย หัวของว่านนี้ก็มีลายเป็นข้อสีน้ำตาลดำทีเดียว
จงสังเกตุลักษณะของว่านทั้งสองให้ดีจึงจะได้ของแท้ เพราะต้นขมิ้นขาวก็มีอยู่มากหลายพันธุ์
สรรพคุณ ว่านขมิ้นทั้งสองชนิด ใช้เหมือนกัน ทางสมุนไพร หัวใช้กิน สามารถบำรุงร่างกายได้ดี
ทางคงกระพัน ใช้หัวรับประทานจะทำให้คงกระพันชาตรี
หมายเหตุ ว่านนี้บางทีมักจะเรียกว่า ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด ซึ่งเป็นคนละต้นกับ ว่านปัดตลอด และคนละต้นกับ ว่านขมิ้นขาวเสน่ห์ ด้วย สาเหตุที่มีคำว่า ปัดตลอด ต่อท้าย เพราะในตำราระบุว่าว่านชนิดนี้กินปูนเช่นเดียวกับ ว่านปัดตลอด จึงทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นว่านต้นเดียวกัน จริงๆ แล้วว่านชนิดนี้ถ้าหักหัวทิ้งไว้สักพัก เนื้อของว่านจะทำปฏิกิริยากับอากาศ เปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสีส้มอมน้ำตาลเอง โดยไม่ต้องทาปูนแดงแต่อย่างใด
พบในตำราของ
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 15-16 เรียก ว่านขมิ้นแดง
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 68-69 เรียก ว่านขมิ้นแดง
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 68 เรียก ว่านขมิ้นแดง
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 99 เรียก ว่านขมิ้นแดง
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 951-952 เรียก ว่านขมิ้นแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :