งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด / ขมิ้นขาว

ขมิ้นขาว Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นเหมือนขมิ้นธรรมดา แต่หัวลักษณะแตกต่างจากขมิ้นธรรมดา คือ หัวของว่านนี้โตกว่าขมิ้นธรรมดาในราว 2 เท่า ใบเหมือนขมิ้นธรรมดาทุกอย่าง ส่วนกว้างจะแคบกว่าเล็กน้อย ก้านมีสีขาวปนอยู่ หัวก็มีสีขาวไม่มีสีอื่นปนอยู่เลย กลิ่นฉุนกว่าขมิ้นธรรมดา และที่หัวมีลายเป็นข้อๆ ห่างกันประมาณครึ่งนิ้ว
ทางคงกระพัน ใช้หัวรับประทานจะทำให้คงกระพันชาตรี
หมายเหตุ ว่านนี้บางทีมักจะเรียกว่า ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด ซึ่งเป็นคนละต้นกับ ว่านปัดตลอด และคนละต้นกับ ว่านขมิ้นขาวเสน่ห์ ด้วย สาเหตุที่มีคำว่า ปัดตลอด ต่อท้าย เพราะในตำราระบุว่าว่านชนิดนี้กินปูนเช่นเดียวกับ ว่านปัดตลอด จึงทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นว่านต้นเดียวกัน จริงๆ แล้วว่านชนิดนี้ถ้าหักหัวทิ้งไว้สักพัก เนื้อของว่านจะทำปฏิกิริยากับอากาศ เปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสีส้มอมน้ำตาลเอง โดยไม่ต้องทาปูนแดงแต่อย่างใด
พบในตำราของ
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 15-16 เรียก ว่านขมิ้นขาว
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 68-69 เรียก ว่านขมิ้นแดง
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 67 เรียก ว่านขมิ้นขาว
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 99 เรียก ว่านขมิ้นแดง
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 951-952 เรียก ว่านขมิ้นขาว อีกชนิดหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :