งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขมิ้นขาวเสน่ห์

ว่านขมิ้นขาว(เสน่ห์) Curcuma parviflora Wall.

ลักษณะ ใบสีเขียว เรียว คล้ายใบข้าว แต่ป้อมสั้นกว่า หัวเป็นไหล เลื้อยเป็นหน่อออกไปไกลต้น หัวเล็กมีลายเป็นข้อๆ เนื้อในสีขาว
สรรพคุณ ทางเสน่ห์มหานิยม และทางคงกระพัน ให้นำติดตัว หรือผสมขี้ผึ้ง หรือน้ำมันหอม น้ำมันจันทน์ เจิมหน้าสีปาก นึกสิ่งใดจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ เสกด้วยคาภา ”นาสังสิโม นะชาลิติ จะภะกะสะฯ”
หมายเหตุ สองภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 67-68
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 51
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 97
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 71-72 เรียก ว่านขมิ้นขาวเสน่ห์
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 15 เรียก ว่านขมิ้นเสน่ห์
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 951

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :