งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขอนดอก

ว่านขอนดอก Hymenocallis sp.

ลักษณะ ต้นเหมือนว่านสี่ทิศ แต่ใหญ่ และ ใบเป็นมันกว่า ดอกสีขาวเป็นช่อ กลิ่นหอมเย็น
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้เป็นมหานิยม ทำให้เกิดศิริมงคล
หมายเหตุ ว่านนี้เป็นคนละชนิดกับ ว่านดาบหลวง ว่านชนิดนี้เป็นต้นเดียวกับ ว่านรางทอง (สี่ทิศด่าง) เพียงแต่ ว่านขอนดอก ใบไม่ด่างเท่านั้นเอง
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :