งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขอ

ว่านขอ Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นและใบดังขมิ้น แต่หัวเล็กสอดกันเป็นข้อๆ ต้นและใบเขียว เนื้อในสีเหลืองอ่อน
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้ติดตัวเท่านั้น ทำให้อยู่คงกระบอง ขวากหนาม เขี้ยว เขา นอ งา
หมายเหตุ ว่านนี้เป็นคนต้นกับ ว่านชักมดลูกตัวเมีย เพราะ ว่านชักมดลูกตัวเมีย เนื้อในหัวเป็นสีขาว
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 37
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 57
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 87
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 42-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :