งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขุนแผนสะกดทัพ

ว่านขุนแผนสะกดทัพ Zephyranthes grandiflora Lindl.

ลักษณะ ต้นและใบเล็กยาว แต่ใหญ่กว่าว่านนางล้อม(แสนนางล้อม)เท่าตัว ก้านและหัวเป็นสีน้ำตาลไหม้ หัวเหมือนหอมหัวใหญ่ เปลือกหัวเป็นสีน้ำตาลไหม้
สรรพคุณ ทางสมุนไพร กินแก้ธาตุพิการ
ทางคงกระพันชาตรี คงทนต่ออาวุธดีนัก
ทางเมตตามหานิยม นำติดตัวเป็นเมตตามหานิยม เสกด้วย “นะโมพุทธายะฯ” ถ้าจะให้ผู้คนรักหลงไหลเคลิบเคลิ้ม นึกเอาตามปรารถนา
ถ้าจะสะกดคนให้หลับ เอาว่านเสกด้วย “ภะคะวา สุคะโต อะระหังฯ” 7 คาบ แล้วเอาว่านที่เสกใส่ในกองไฟ ผู้คนที่ได้กลิ่นว่านไหม้ไฟจะหลับสนิท เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์ กินว่านนี้อยู่ยงคงกระพันด้วย
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 119-120
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 12
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 107
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 70
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 953-954

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :