งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านข่าจืด

ว่านข่าจืด Alpinia vittata Bull.

ลักษณะ ต้น และใบคล้ายข่า แต่เล็กกว่า ใบมีเส้นสีขาวพาดตามหน้าใบ ไม่มีหัวมีแต่ราก ดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียว
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยาแก้พิษเบื่อเมา
พบในตำราของ
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 58 เรียก ว่านข่า หรือ ว่านข่าจืด
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :