งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านข่าน้ำผึ้ง

ว่านข่าน้ำผึ้ง Alpinia nigra ( Gaertn.) B.L.Burtt

ลักษณะ ต้น ใบ และหัว เหมือนข่าทุกประการ แต่หัวเล็กกว่า มีรสหวานเล็กน้อย ไม่เผ็ดร้อน
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านทำให้เกิดศิริมงคล
หมายเหตุ ว่านนี้ นิยมนำหน่ออ่อนมาทำอาหาร มักเรียกกันว่า ต้นกะลา หรือ หน่อกะลา
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :