งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคันธะมาลาขาว

ว่านคันธะมาลาขาว Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นและใบสีเขียว เหมือนกับขมิ้นอ้อย แต่กลางใบสีไม่แดง หัวกลมป้อมดุจว่านนางคำ เนื้อในสีขาว รสฉุนร้อนจัด
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ดองกับสุรากินเป็นยาชักมดลูก แก้ริดสีดวงทวารและไส้เลื่อน ฝนกับสุราอมแก้เจ็บคอ และแก้ฝีคันธะมาลา ฝนกับน้ำปูนใสกินแก้ปวดท้อง ท้องเสีย กินแก้พิษงูกัด
ทางคงกระพัน ใช้กินอยู่คงกระพันชาตรี
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 31
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 37
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 40
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 99-100
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 38, 52 (ซ้ำ)
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 111
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 57-58
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 955

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :