งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคันธะมาลาน้อย

ว่านคันธะมาลาน้อย Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นและใบคล้ายขมิ้น ต้นเขียว กลางใบแดง หัวเป็นแง่งเล็กๆ เหมือนขมิ้น เนื้อในหัวสีม่วงอ่อนเป็นสีขาบ
สรรพคุณ ทางสมุนไพร มีคุณในทางชักดากสำหรับเด็กๆ แก้ไส้เลื่อน และชักมดลูกสำหรับสตรีที่อยู่เรือนไฟ โดยเอาหัวว่านต้มกิน หรือดองสุราไว้กินก็ได้ ฝนกับสุราทาคอหรืออมไว้แก้เจ็บคอ ฝนกับน้ำปูนใสแก้ปวดท้อง กินแก้อสรพิษขบกัดทุกชนิด เป็นยาถอนพิษจำพวกสัตว์ร้าย ทำอันตรายคนและสัตว์ หรือทั้งกินและใส่แผล ผสมกับสุราจะทำให้ยามีฤทธิ์แรงขึ้น และจะทำให้อาการพิษที่กำเริบหายเร็ว
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 31
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 36-37
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 40
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 100
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 38, 52 (ซ้ำ)
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 112
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 58
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 956

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :