งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคันธะมาลาม่วง

ว่านคันธะมาลาม่วง Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นเหมือนต้นขมิ้นอ้อย หัวเหมือนขมิ้นมีสีม่วงๆ ต้นมีสีแดง กลางใบก็มีสีแดง ใบเหมือนขมิ้น ว่านนี้มีลักษณะเหมือนว่านคันธะมาลาน้อย ทุกประการแต่ต้นใหญ่กว่าเท่านั้น
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยาฝนกับสุราอมแก้เจ็บคอ และแก้ฝีคันธะมาลา ดองกับสุรากินเป็นยาชักมดลูก แก้ริดสีดวงทวาร และไส้เลื่อน ฝนกับน้ำปูนใสกินแก้เจ็บท้อง กินอยู่คงกระพัน กินถอนพิษสัตว์ร้ายกัด
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ ว่านม่วง ภาพที่สองนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
คุณณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 31
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 36
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 40
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 99
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 38, 52 (ซ้ำ)
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 113
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 58
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 955

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :