งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคางคก (เถา)

ว่านคางคก (เถา) Dioscorea bulbifera L.

ลักษณะ ใบกลมคล้ายใบบัวบก แต่ต้นขึ้นเป็นเถา เวลามีเมล็ด เมล็ดเหมือนลูกยอ
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้กินทำให้เกิดการอยู่ยงคงกระพันชาตรี จะกินเปล่าๆ หรือกินกับสุราก็ได้ จะทำให้เนื้อหนังเกิดมีอาการชาซู่ซ่า คันยิบยับไปหมดทั้งตัว ถ้ากินบ่อยๆ เมื่อถึงฤดูว่านออกดอก ผิวหนังจะตกกระเหมือนกับคางคก
หมายเหตุ ว่านนี้ น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านพระฉิม(เถา)
พบในตำราของ
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 78
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 116

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :