งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านค้ำคูน

ว่านค้ำคูน Kaempferia sp.

ลักษณะ ใบหนาแทงขึ้นมาจากหัวในดิน ม้วนๆ คล้ายหูม้า หน้าใบเขียวข้างใบแดง ใบยาว 3-4 นิ้ว ใบมีกลิ่นหอม หัวกลมๆ คล้ายหัวเปราะมีกลิ่นหอมเย็น
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใบแก้เกลื้อนช้าง ดอกแก้โรคตา ต้นแก้ท้องอืดท้องขึ้น หัวขับเลือดและหนองให้ตก แก้ลมพิษ แก้ผื่นคัน แก้ไอ แก้บาดแผลสดก็ได้
ทางเมตตามหานิยม ถ้าปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เกิดเมตตามหานิยมขึ้น ยิ่งว่านเจริญงอกงามดี เจ้าของว่านก็พลอยเจริญรุ่งเรืองไปด้วย
หมายเหตุ ว่านนี้บางตำรา เรียกว่า ว่านเปราะน้อย เป็นคนละชนิดกับ ว่านมหานิยม
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 35 เรียก ว่านเปราะน้อย
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 215 เรียก ว่านเปราะน้อย
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 38 เรียก ว่านเปราะน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :