งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านงูเห่า

ว่านงูเห่า Curcuma flaviflora S.Q.Tong

ลักษณะ ต้นมีลักษณะเหมือนดังต้นขมิ้นอ้อย หัวก็มีลักษณะเหมือนกับหัวขมิ้นอ้อย แต่เนื้อในขาว กลิ่นฉุนจัดมีกลิ่นคล้ายกลิ่นน้ำมันผสมยางมะตอย ใบก็เหมือนขมิ้นแต่สีเข้มกว่า
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้ในทางแก้อสรพิษขบกัดทุกชนิด พร้อมทั้งสัตว์ที่มีพิษด้วย เอาหัวกับต้นมาตำให้ละเอียดผสมสุราลงไปคั้นเอาน้ำกินก็หาย เอากากยามาพอกที่แผลดีนัก
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 30
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 35
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 102
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 92-93
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 35
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 121
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 57
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 957

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :