งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านฉิมพลี

ว่านฉิมพลี Curcuma parviflora Wall.

ลักษณะ ใบคล้ายใบกระชาย แต่ใบเรียวและยาวมาก ต้นสีแดงเรื่อๆ หัวเป็นไหล เนื้อคล้ำๆ มีสีน้ำผึ้ง
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ใช้ทางเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างยอดเยี่ยม ปลูกไว้ในบ้านเป็น
ศิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :