งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านชักมดลูก ( ตัวผู้ )

ว่านชักมดลูก ตัวผู้ (ภู่) Curcuma xanthorhiza [Roxb]

ลักษณะ ต้น และใบ เหมือนขมิ้นแต่ใหญ่กว่า ต้น ก้านใบ และกระดูกใบมีสีแดง เนื้อหัวสีเหลืองดังว่านม้า หัวแบบขมิ้น
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้เป็นยารักษาเกี่ยวกับมดลูก เมื่อสตรีแท้งบุตรใหม่ๆ เอาหัวว่านนี้ตำผสมกับเหล้าหรือน้ำปูนใสท่านว่าดีนัก และใช้ฝนหรือต้มรับประทานแก้กระบังลมดีนัก ใช้ชักมดลูกด้วย เป็นว่านยาที่ดีชนิดหนึ่ง
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 37
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 61
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 79
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 56
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 136
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :