งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านช้อยนางรำ

ว่านช้อยนางรำ Codariocalyx motorius [Houtt.] Ohashi

ลักษณะ เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก เปลือกของต้นสีเทา ใบรูปไข่สีเขียว ริมใบเรียบ ใบมนยาว 7 ซม. กว้าง 3 ซม. จากใบใหญ่ลงมาตามก้านราว 1 ซม. จะมีใบย่อยเล็กๆ เหมือนใบใหญ่ทุกประการ เรียกว่าหูใบ ก้านใบคล้ายมะยม ตรงกลางใบเหล่านั้นมีเป็นนวลสีขาว มีดอกเล็กๆ คล้ายถั่วแปบ แต่เล็กกว่ามาก ดอกสีม่วงปนขาว คล้ายสีดอกผักตบ มีฝักแบนๆ ในฝักมีเมล็ดตั้งแต่ 2-6 เมล็ด สีดำคล้ายเม็ดถั่วดำขนาดโตกว่าเม็ดงาเล็กน้อย ว่านนี้ใช้เมล็ดสืบพันธุ์ ว่านนี้เมื่อเราตบมือหรือเอามือชี้ที่ต้น หูใบจะกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวโอนเอนไปมาได้ โดยไม่มีลมพัด
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล มีโชคลาภ เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม ใช้ใบและเมล็ดผสมขี้ผึ้ง น้ำมันหอม น้ำมันจันทน์ นำติดตัวไปเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมยิ่งนัก
ทางสมุนไพร ต้มกินแก้ฝีในท้อง และโรคกระเพาะลำไส้พิการ และเป็นยากวนปรอทตายด้วย
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านกายสิทธิ์ ว่านนางกวัก ว่านนางรำ ว่านช้อยช่างรำ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 131
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 7
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 133-135
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 962

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :