งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดอกทอง (ตัวผู้)

ว่านดอกทอง (ตัวผู้) Curcuma cf. pierreana Gagnep.

ลักษณะ ใบเป็นร่องสีแดง มีดอกเหมือนดอกกระเจียวเล็กๆ เป็นสีเหลือง หัวเล็กยาวเลื้อยออกไปเหมือนหญ้าคาหัวเป็นเปราะๆ เนื้อในสีขาว หัวกลางกลม ถ้าว่านนี้แก่แล้วหัวจะแหลมเหมือนปลายดินสอ
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ว่านดอกทองทั้ง 2 ชนิดเป็นของวิเศษมหัศจรรย์ยิ่งนัก ปลูกไว้กับบ้านจะทำให้เกิดศิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภอยู่เนืองๆ ทำมาหากินคล่อง ไม่ฝืดเคือง และทำให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างยอดเยี่ยม ข้อสำคัญอย่าให้ดอกว่านบาน รีบเก็บเสียก่อน เอาไว้ทำประโยชน์ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม คาถาเสกว่านนี้ “กุกุฉาลี ปุริโส อิถีโยมานัง เอหิ จิตตัง ปิยังมะมะฯ” เสก 7 คาบ เวลารดน้ำว่าน ให้เสกคาถานี้ “นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะชาลิติ จะภะกะสะ นะมะพะทะฯ” จึงจะเกิดพลังอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ทวีมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านมหาเสน่ห์ ว่านพระยาเทครัว และยังมี ว่านดอกทอง อีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้าย ว่านดอกทองตัวผู้ แต่ต้น และ หัว เล็กกว่าครึ่งหนึ่ง เรียกว่า ว่านมหาเสน่ห์ดอกทอง
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 108-109
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 3-4 เรียก ว่านดอกทองตัวจริง
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 145-146
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :