งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดอกทอง (ตัวเมีย)

ว่านดอกทอง (ตัวเมีย) Curcuma cf. pierreana Gagnep.

ลักษณะ ต้นและใบคล้ายขมิ้น มีสีเขียวอ่อน หัวมีลักษณะเป็นแว่นๆ คล้ายหัวกระชาย มีรากไม่มาก รากคล้ายรากหญ้าคา ดอกออกเป็นตุ่มเล็กๆ คล้ายดอกผักคราดหัวแหวน เกษรเหลืองเป็นสีทอง มีหลายดอกรวมกัน
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ว่านดอกทองทั้ง 2 ชนิดเป็นของวิเศษมหัศจรรย์ยิ่งนัก ปลูกไว้กับบ้านจะทำให้เกิดศิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภอยู่เนืองๆ ทำมาหากินคล่อง ไม่ฝืดเคือง และทำให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างยอดเยี่ยม ข้อสำคัญอย่าให้ดอกว่านบาน รีบเก็บเสียก่อน เอาไว้ทำประโยชน์ทางเสน่ห์เมตตามหา คาถาเสกว่านนี้ “กุกุฉาลี ปุริโส อิถีโยมานัง เอหิ จิตตัง ปิยังมะมะฯ” เสก 7 คาบ เวลารดน้ำว่าน ให้เสกคาถานี้ “นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะชาลิติ จะภะกะสะ นะมะพะทะฯ” จึงจะเกิดพลังอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ทวีมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านมหาเสน่ห์ ว่านพระยาเทครัว ว่านมหาเสน่ห์ดอกทอง ว่านเสน่ห์จันทน์ปัดตลอด (สาย อ.หล่อ ขันแก้ว) ว่านต้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 64 เรียก ว่านมหาเสน่ห์
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 79-80
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 1 เรียก ว่านมหาเสน่ห์
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 316 เรียก ว่านมหาเสน่ห์
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 966-967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :