งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดอกไก่

ว่านดอกไก่ Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte.

ลักษณะ ต้นเป็นเถาว์ ใบคล้ายใบผักบุ้ง ดอกคล้ายลูกไก่ หัวกลมเหมือนบัวบก
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม มีอานุภาพทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ใช้หัวหรือดอกว่านนี้ ผสมกับขี้ผึ้ง น้ำมันจันทน์ น้ำมันหอม เจิมหน้าสีปาก หรือนำติดตัวก็ได้ ทำให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมวิเศษนัก เวลาเอาน้ำรดว่านนี้ หรือจะเอาว่านนี้นำติดตัว ให้เสก “นะโมพุทธายะฯ” 5 จบ
หมายเหตุ ปัจจุบันจะรู้จักว่านนี้ในชื่อว่า ไก่ฟ้าพญาลอ แต่จริงๆ แล้วน่าจะเป็นต้น กระเช้าถุงทอง ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 92
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 13-14
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 144
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 968

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :