งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดักแด้

ว่านดักแด้ Stahlianthus sp.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนขมิ้น หัวเล็กๆ เนื้อสีม่วงอ่อน ไม่มีดอก
สรรพคุณ ทางคงกระพัน เป็นว่านใช้ติดตัว อยู่ยงคงกระพัน พวกเขี้ยว งา นอ เขา แต่ข้อสำคัญเมื่อมีว่านนี้ติดตัว ห้ามมิให้ใช้ฟันกัดเชือกหรือเถาใดๆ ให้ขาด จะทำให้เข็ดเขี้ยว ไม่เกิดเป็นคงกระพันขึ้น เพราะอาถรรพ์เช่นนี้
หมายเหตุ ว่านนี้มีอีกชื่อว่า ว่านตัวไหม ว่านแด็กแด้ ว่านนี้เป็นคนละต้นกับ ว่านเพชรใหญ่ ตรงที่ว่านเพชรใหญ่ มีเนื้อในหัวสีเหลือง
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 36
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 19
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 57-58 เรียก ว่านตัวไหม แด็กแด้
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 150
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 43 เรียก ว่านตัวไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :