งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดินสอขาว

ว่านดินสอขาว Curcuma cf. pierreana Gagnep.

ลักษณะ ใบและก้านเขียวเหมือนใบข้าวแต่สั้นกว่า ปลายใบแหลม ใต้ใบมีขนละเอียดนิ่มมือ ลำต้นสีแดงเรื่อๆ ปลายหัวแหลมเหมือนปลายดินสอ หัวแยกออกแทงหน่อเหมือนรากหญ้าคา เมื่อมีไหลออกมาแล้วจะโผล่พ้นพื้นดิน เลื้อยไปตามหน้ากระถางที่ปลูก
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ใช้ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม มีโชคลาภอยู่เสมอ
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :