งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดินสอฤาษี

ว่านดินสอฤาษี Curcuma cf. pierreana Gagnep.

ลักษณะ ใบและก้านสีเขียวเหมือนใบข้าวแต่สั้นกว่า ปลายหัวแหลมเหมือนปลายดินสอ หัวแยกออกแทงหน่อเหมือนรากหญ้าคา เมื่อมีไหลออกมาแล้วจะโผล่พ้นพื้นดิน เลื้อยไปตามหน้ากระถางที่ปลูก ดอกเหมือนดอกกระเจียว สีขาวนวลปนชมพู
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตามหานิยม ใช้ทางเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมือนกับว่านดอกทองทุกประการ ให้เอาราก หัว ต้น ใบ ดอก อย่างใดอย่างหนึ่งของว่านนี้ หรือจะเอาทั้งหมดก็ได้ บดผสมกับขี้ผึ้ง หรือน้ำมันจันทน์ น้ำมันหอม เจิมหน้าสีปาก ทำให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมวิเศษนัก เอาผงว่านนี้โรยใส่อาหารให้คนกินเกิดพิศวาสหลงใหลรักใคร่ เอาผงใส่ตุ่มน้ำ คนในบ้านกินเป็นพระยาเทครัว ถ้าว่านออกดอกให้รีบเก็บก่อนจะบาน วิธีใช้เหมือนกับว่านดอกทองทุกประการ
หมายเหตุ บางตำราเรียก ว่านโคนดินสอ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 118
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 10
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 149
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 75-76 เรียก ว่านโคนดินสอ
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 967-968

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :