งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตะเภาใหญ่

ว่านตะเภาใหญ่ Hymenocallis littoralis [Jacq.]

ลักษณะ ต้น ใบ คล้ายกับต้นพลับพลึง หัวเหมือนหอมหัวใหญ่ แต่คอใบไม่มีสีแดง ดอกหอม
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้แก้พิษอสรพิษขบกัด และสัตว์ที่มีพิษต่างๆ กัดต่อย ให้เอาหัวและใบตำโขลกละลายกับน้ำสุราคั้นเอาน้ำรับประทานแก้ และเอากากยาพอกที่ปากแผลถอนพิษหายทันที
หมายเหตุ ว่านเรียกอีกชื่อว่า ว่านตะเภาตัวผู้ พลับพลึง กทม.
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 35
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 101
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 152
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :