งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตาลปัตรฤาษี ( ตระกูลว่านกาสัก )

ว่านตาลปัตรฤาษี Leea macrophylla Roxb. Ex Hornem.

ลักษณะ ใบเป็นรูปหัวใจรีๆ คล้ายใบคูนหรือใบพลวง หัวใหญ่ มีดอกแล้วใบจะแห้ง ดอกสีเขียวแซมด้วยสีขาว
สรรพคุณ ทางคงกระพัน แคล้วคลาด มีอานุภาพทางคงกระพันชาตรี และแคล้วคลาด ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ นำติดตัวไปด้วย หรือกินทำให้คงกระพันชาตรีและแคล้วคลาด
หมายเหตุ ว่านนี้บางทีเรียกว่า ว่านฤาษี เขื่องหูช้าง ว่านชนิดนี้เป็นตระกูลเดียวกับ ว่านกาสัก แต่ ว่านตาลปัตรฤาษี เมื่อโตเต็มที่ รูปทรงใบจะเป็นหยักๆ เฉียงขึ้นประมาณ 45 องศา และต้นจะสูงกว่า ขณะที่ ว่านกาสัก เมื่อโตเต็มที่ รูปทรงใบจะป้อมคล้ายใบต้นสัก การออกใบจะค่อนข้างขนานพื้น ถ้าใบแก่จะเฉียงลงพื้น และทรงต้นจะเตี้ย
หมายเหตุ ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ อารีย์ กาละ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบในตำราของ
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 61
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 112-113 เรียก ว่านตาละปัตร์ฤาษี
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 56 เรียก ว่านตาละปัตฤาษี
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 59 ว่านตาลปัตรฤาษี
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 154
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 968-969 เรียก ว่านตาละปัดฤาษี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :