งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตีนตะขาบ

ว่านตีนตะขาบ Pedilanthus tithymaloides [L.] Poit. Cv. Nana Compacta

ลักษณะ ลำต้นไม่สู้ใหญ่ ต้นขึ้นเป็นลำปล้องๆ มีใบออกตามลำต้นติดกันเป็นปีกทั้งสองข้าง จากโคนต้นจนถึงยอด คล้ายกับตัวตะขาบ ลำต้นกลม เมื่อขึ้นสูงจะกลายเป็นไม้เลื้อย ต้นและใบสีเขียวเข้มสด
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ต้นและใบสดๆ โขลกผสมกับสุราเอาน้ำทา เอากากพอกเป็นยาถอนพิษตะขาบแมงป่อง แก้ปวดบวมยอกเคล็ดได้ดี หรือหยอดหู แก้หูน้ำหนวกได้ดี
หมายเหตุ ว่านนี้บางทีก็เรียก ว่านตะขาบ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 132
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 157-158
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :