งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านถอนโมกขศักดิ์

ว่านถอนโมกขศักดิ์ Kaempferia elegans [Wall.] Baker

ลักษณะ ต้น ใบ เหมือนกับขมิ้น หัวมีลักษณะเหมือนขมิ้นแต่บิดเป็นเกลียว เนื้อในมีสีเหลืองคล้ายขมิ้น หัวเล็กกว่าขมิ้น
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้ในทางแก้พิษเบื่อเมาทุกอย่าง เวลาเราอยากรู้ว่าของนี้มีพิษร้ายหรือของเบื่อเมาอยู่หรือไม่ เอาว่านนี้ขูดจนผิวถลอก พอเห็นเนื้อสีเหลืองใส่ลงไปในของสิ่งนั้น ถ้ามีพิษอยู่ว่านจะหมุนหรือกระตุกขึ้นลงให้เรารู้ ถ้าไม่มีพิษ ก็จะอยู่อย่างนั้น เราก็จะได้รู้ว่าของนั้นไม่มีพิษเบื่อเมาแน่นอน
หัวว่านฝนกับสุราแก้พิษฝี พิษหัวลำมะลอกได้อีกด้วย
หมายเหตุ ว่านเรียกอีกชื่อว่า ว่านถอนหอกโมกขศักดิ์
พบในตำราของ
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 84-85
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :