งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านทองกระจาย

4. ทองกระจาย   Globba  schomburgkii  Hook.f.

           ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  เหมือนว่านเพชรกลับ  แต่ไม่แดงเหมือนเพชรกลับ รากคล้ายกระชายแต่เล็กกว่า   ดอกสีเหลืองเป็นช่อเกษรงอนยาว  เมื่อดอกแก่เป็นเมล็ดคล้ายเมล็ดมะละกอเป็นพวง

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  เอามาโขลกผสมกับดินสอพองไว้เขียนอักขระลงพุทธคุณต่างๆ

หมายเหตุ  ว่านนี้บางแห่งเรียกว่า  ว่านกระจายทอง   ว่านพวงทอง   ว่านพวง   ว่านสาวหลง

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :