งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านท้าวพระกาฬ

ว่านท้าวพระกาฬ Gloriosa superb L.

ลักษณะ หัวเล็กแตกออกแยกกันเหมือนตีนนก เนื้อในหัวสีเหลืองเหมือนขมิ้น ใบเขียวคล้ายใบขมิ้น แต่เล็กมาก ต้นและก้านสีแดง
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้หัวตำผสมสุราทาฝีกาฬทุกชนิด และฝีมะคำร้อย แก้ฝีตะมอย ว่านชนิดนี้ห้ามกินเด็ดขาด ถ้ากินเข้าไปเป็นอันตรายถึงตาย เพราะทำให้ประสาทและกล้ามเนื้อหยุดทำหน้าที่
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านก้ามปู (ดองดึง) ชนิดต้นแดง
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 82-83
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 168
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 972

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :