งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านธรณีสาร

ว่านธรณีสาร Phyllanthus pulcher Wall. ex Mull.Arg.

ลักษณะ ลำต้นสูงประมาณ 2-3 ฟุต แผ่ที่ยอด คล้ายต้นกระทืบยอด ใบเล็กกลมรีคล้ายใบมะยม ขนาดเท่าใบแคแตกออกจากปลายต้นบานน่าดู มีดอกเล็กๆ สีแดง ห้อยอยู่ตามใต้ท้องใบ เป็นราวคู่กันจนถึงปลายใบ ดูคล้ายลูกใต้ใบ
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้เป็นยา เอาใบบดเป็นผง ผสมกับพิมเสนพอสมควร กวาดเด็กแก้ตัวร้อน แก้พิษตาลทรางของเด็ก เป็นยาขับลมในลำไส้
ทางคุ้มครอง เอาใบใช้ประพรมน้ำมนต์ธรณีสาร เป็นศิริมงคล แก้เสนียดจัญไร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 133-134
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 172
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 972-973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :