งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านธรณีเย็น

ว่านธรณีเย็น Peliosanthes sp.

ลักษณะ ลำต้นเป็นกอ รากเป็นฝอยคล้ายรากหญ้าคา ก้านเล็กยาว ใบคล้ายใบขมิ้นชัน แต่เล็กกว่า แต่ใบมีลายเส้นสากเหมือนใบหอมแดง ใบสีเขียวคล้ำ
สรรพคุณ ทางศิริมงคล ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล
หมายเหตุ ว่านนี้บางท้องถิ่น เรียก นางแลว ลิงแลว
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :